Driftskontoret

Driftskontoret skal kontaktes, hvis dit spørgsmål vedrører:

  • Rengøring (trapper og gårdarealer)
  • Spørgsmål i forbindelse med ombygninger/ændringer i lejligheder
  • Mindre overtrædelser af husorden
  • Anmeldelse af fejl/skader i lejligheder
  • Anmeldelse af punkterede thermoruder
  • Konstatering af hærværk, grafitti o.l. på ejendommen og i opgange
  • Løbende spørgsmål i relation til 'dagligdagen' i  Hostrups Have
  • Anmeldelse af forsikringsskader

 NB. Ved akut opståede skader, der ikke kan vente til næste dag, skal Driftschefen kontaktes ved fremmøde på kontoret eller via telefon!

 Åbningstider

Driftschefen kan kontaktes ved fremmøde eller telefonisk:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 9 til 10

Torsdag fra kl.7:30 til 9:00

Driftskontoret har telefon nummer: 3535 7858

 Mail:  driftskontoret@hostrupshave.dk

Derudover kan Driftchefen kontaktes via email: driftskontoret@hostrupshave.dk

  Micheal Rone  Ejendomsfunktionær
   Steen Olsen  Ejendomsfunktionær

Vagtordning

Der er etableret vagtordning via telefon 33 33 82 82. Dette er CEJ’s hovednummer efter kl. 16, hvor der bliver oplyst, hvordan man stilles om til SSG, der har overtaget vagttelefonen efter Gravesen
Til alle akut opståede, skader der ikke kan afvente næste hverdag.
Vandskader, der kræver akut afbrydelse af vandet.
Kloakskader, opstigende vand i vaske
Ituslåede/udblæste ruder
Opbrudte, dvs ødelagte døre til opgange og beboerlokale, men ikke kælder og loftsrum.
Opbrudte døre til lejligheder her skal eget forsikringsselskab kontaktes til midlertidig sikring af døren, skaden skal den efterfølgende hverdag anmeldes til driftskontoret.
Stormskader, der ikke kan afvente næste hverdag.
Driftskontoret oplyser via telefonsvarer nummer på det firma der er indgået vagtaftale med.

Interesseforening for beboere i Hostrups Have

På kort sigt er formålet primært at samle de tidligere andelshaveres interesser, og tilbyde samlet juridisk bistand og evt. repræsentation i de spørgsmål der med stor sandsynlighed vil opstå i den kommende tid. 
Beboere der ikke ønsker at være medlemmer vil ikke blive informeret fremadrettet ligesom man ikke vil være omfattet af den juridiske repræsentation. Beboere der ikke er medlemmer opfordres til at opsøge egen juridisk bistand. 
Foreningen har afholdt stiftende generalforsamling, og vedtægterne er vedlagt som bilag her.

Indmeldelse foregår ved betaling af 600kr via kontooverførsel til Arbejdernes Landsbank: • Reg. Nr 5337 • Konto nr. 0241466 HUSK!: Påfør overførslen dit navn og din eksakte adresse fx HH 11, 6.tv. Overførslen gælder somindmeldelse.

Om Hostrups Have

 

Driftskontoret

Hostrups Have 40, porten - 1954 Frederiksberg C

Telefon: 35 35 78 58

Åbn. tider : Man-ons + Fre 9-10, Tor 7:30 - 9:00


Pludselig opstået skade efter kl 16, så ring til 33 33 82 82; CEJ’s hovednummer efter kl. 16, hvor der bliver oplyst, hvordan man stilles om til SSG, der har overtaget vagttelefonen efter Gravesen.