Beboerlokalet

Om lokalet

Beboerlokalet, Hostrups Have 60, st. kan lejes af andelshavere og lejere samt fremlejere (efter skriftlig accept af andelshaver).

 

Fælles arrangementer

Beboerlokalet kan lånes (gratis så) til fælles arrangementer hvor alle i HH er velkomne til at deltage. 
Arrangementet skal opslås på hjemmesiden senest 4 uger før afholdelse.

 

Regler for leje

Lokalet kan ikke lejes på tirsdage.

 

Ved indsendelse af reservation accepteres foreningens regler for leje af beboerlokalet – herunder at arrangementet skal slutte senest kl. 2300 samt at leje, evt. øvrige omkostninger samt bestilt rengøring trækkes via boligafgiften og for lejere via huslejen.

Når reservationen er godkendt, vil reservationen kunne ses i kalenderen.

Nøglen skal hentes på kontoret i kontorets åbningstid.

Book beboerlokalet

Bestillingsblanketten udfyldes online ( Ved fremlejer skal kan den printes og sendes/afleveres til driftskontoret - Klik her for udskriftsversion)
 

Afbestilling

Ved afbestilling gælder følgende:

14 dage før tilbagebetales 100 %

7 dage før tilbagebetales 50 %

mindre end 7 dage tilbagebetales 0%

Kalender for beboerlokalet

kalender

Interesseforening for beboere i Hostrups Have

På kort sigt er formålet primært at samle de tidligere andelshaveres interesser, og tilbyde samlet juridisk bistand og evt. repræsentation i de spørgsmål der med stor sandsynlighed vil opstå i den kommende tid. 
Beboere der ikke ønsker at være medlemmer vil ikke blive informeret fremadrettet ligesom man ikke vil være omfattet af den juridiske repræsentation. Beboere der ikke er medlemmer opfordres til at opsøge egen juridisk bistand. 
Foreningen har afholdt stiftende generalforsamling, og vedtægterne er vedlagt som bilag her.

Indmeldelse foregår ved betaling af 600kr via kontooverførsel til Arbejdernes Landsbank: • Reg. Nr 5337 • Konto nr. 0241466 HUSK!: Påfør overførslen dit navn og din eksakte adresse fx HH 11, 6.tv. Overførslen gælder somindmeldelse.

Om Hostrups Have

 

Driftskontoret

Hostrups Have 40, porten - 1954 Frederiksberg C

Telefon: 35 35 78 58

Åbn. tider : Man-ons + Fre 9-10, Tor 7:30 - 9:00


Pludselig opstået skade efter kl 16, så ring til 33 33 82 82; CEJ’s hovednummer efter kl. 16, hvor der bliver oplyst, hvordan man stilles om til SSG, der har overtaget vagttelefonen efter Gravesen.