Faciliteter

vaerkstedVærkstedet er beliggende i kældernedgangen HH 11.

Værkstedet er udstyret med arbejdsbænk, boremaskine, slibesten, hammere, skruetrækkere og skruetvinger. Benyttelse af værkstedet sker på eget ansvar. Der gælder de almindelige husordensregler for støj. Døren åbnes med opgangsnøglen.

garagerHostrups Have blev opført i 1935-36 med i alt 22 garager - 9 i Bankgården og 13 i gården ud for HH 21-33. Antallet er siden udvidet med 8 carporte. Derudover er der opført 10 garager på et areal ejet af Arbejdernes Landsbank. Garagerne skal dog primært udlejes til beboerne i Hostrups Have. 

Lejen vil løbende blive reguleret og er p.t. garage kr. 600 pr. måned og for carport kr. 450 pr. måned

Den aktuelle venteliste kan ses her.

vaskeri2Vaskeriet er beliggende ved kældernedgangen ved nr. 27.

Vaskeriet står til afbenyttelse for beboerne i Hostrups Have i tidsrummet 07-21. Bemærk dog sidste vask/tørretumbling skal være igangsat senest kl 20. Adgang fås ved henvendelse til Inspektørkontoret. 

biblioteketBiblioteket er beliggende i kældernedgangen HH 22. Lokalet kan frit afbenyttes døgnet rundt.

Biblioteket indeholder bøger der er delt op i skønlitteratur, faglitteratur og opslagsværker og derefter sat i alfabetisk orden. Der står et bord med tilhørende stole som man kan læse ved. Man kan også frit afhente bøger, og der er ingen returneringspligt hvis man ønsker at beholde bogen til senere læsning. I rummet ved siden af biblioteket er der mulighed for at aflevere bøger, som derefter vil blive sorteret og sat på plads. Døren åbnes med opgangsnøglen.

NY legepladsLegepladsen hører under Frederiksberg kommune der også sørger for vedligeholdelse.
Frederiksberg kommune vil udvide legepladsen i 2016, så også de større børn tilgodeses. 

Interesseforening for beboere i Hostrups Have

På kort sigt er formålet primært at samle de tidligere andelshaveres interesser, og tilbyde samlet juridisk bistand og evt. repræsentation i de spørgsmål der med stor sandsynlighed vil opstå i den kommende tid. 
Beboere der ikke ønsker at være medlemmer vil ikke blive informeret fremadrettet ligesom man ikke vil være omfattet af den juridiske repræsentation. Beboere der ikke er medlemmer opfordres til at opsøge egen juridisk bistand. 
Foreningen har afholdt stiftende generalforsamling, og vedtægterne er vedlagt som bilag her.

Indmeldelse foregår ved betaling af 600kr via kontooverførsel til Arbejdernes Landsbank: • Reg. Nr 5337 • Konto nr. 0241466 HUSK!: Påfør overførslen dit navn og din eksakte adresse fx HH 11, 6.tv. Overførslen gælder somindmeldelse.

Om Hostrups Have

 

Driftskontoret

Hostrups Have 40, porten - 1954 Frederiksberg C

Telefon: 35 35 78 58

Åbn. tider : Man-ons + Fre 9-10, Tor 7:30 - 9:00


Pludselig opstået skade efter kl 16, så ring til 33 33 82 82; CEJ’s hovednummer efter kl. 16, hvor der bliver oplyst, hvordan man stilles om til SSG, der har overtaget vagttelefonen efter Gravesen.