Punkterede ruder

Generalforsamlingen d. 30/4-2015 nedstemte bestyrelsens forslag om stigning af boligafgift. Derfor er den planlagte udskiftning af vinduer og andre vedligeholdelsesaktiviteter indtil videre sat i be

 Angående punkterede ruder:

Der skal udfyldes en blanket, som kan downloades her 
Glasset måles mellem viduets trækanter (højde og bredde) og tillægges 2,4 
cm som giver de færdige mål.
Se udførlig vejledning her

Der skal måles så præcist som det er muligt, men opmålingen er 
kun vejledende og firmaet der skal skifte ruden er ansvarlig for de 
korrekte mål, og kender de fleste mål, men ellers vil du blive 
kontaktet, så husk at påføre telefonnummer og adresse. 

Hvis der er flere ruder, skal der udfyldes en blanket pr rude. (husk 
adresse og telefon på alle blanketter). 

Det er vigtigt at sidste del af blanketten, omkring årsager udfyldes, 
manglende udfyldelse medfører at ruden ikke skiftes, vedlæg 
eventuelt foto (husk at påføre adresse og hvilken rude på billedet) 


 driftskontoret@hostrupshave.dk

Interesseforening for beboere i Hostrups Have

På kort sigt er formålet primært at samle de tidligere andelshaveres interesser, og tilbyde samlet juridisk bistand og evt. repræsentation i de spørgsmål der med stor sandsynlighed vil opstå i den kommende tid. 
Beboere der ikke ønsker at være medlemmer vil ikke blive informeret fremadrettet ligesom man ikke vil være omfattet af den juridiske repræsentation. Beboere der ikke er medlemmer opfordres til at opsøge egen juridisk bistand. 
Foreningen har afholdt stiftende generalforsamling, og vedtægterne er vedlagt som bilag her.

Indmeldelse foregår ved betaling af 600kr via kontooverførsel til Arbejdernes Landsbank: • Reg. Nr 5337 • Konto nr. 0241466 HUSK!: Påfør overførslen dit navn og din eksakte adresse fx HH 11, 6.tv. Overførslen gælder somindmeldelse.

Om Hostrups Have

 

Driftskontoret

Hostrups Have 40, porten - 1954 Frederiksberg C

Telefon: 35 35 78 58

Åbn. tider : Man-ons + Fre 9-10, Tor 7:30 - 9:00


Pludselig opstået skade efter kl 16, så ring til 33 33 82 82; CEJ’s hovednummer efter kl. 16, hvor der bliver oplyst, hvordan man stilles om til SSG, der har overtaget vagttelefonen efter Gravesen.