Vedtægter og Husorden

Husorden

Husordenen kan downloades her

 Affald/storskrald

Aviser/ugeblade, pap, glasemballager og alt andet affald skal afleveres i overensstemmelse med skiltningen i affaldsområderne. Bemærk forskellige containere til sortering i alm. affald, papir, pap, hård plast, metal og flasker. Affald til storskrald og elektronikaffald skal anbringes i de dertil indrettede skure i Bankgården Langgården og Vinkelgården der ryddes hver onsdag. Miljø-affald (maling, kemikalier, batterier) afleveres i skuret til storskrald i Langgården (se skiltning indenfor døren).

Vedtægter

Vedtægterne for A/B Hostrups Have kan downloades her

Kontrakter

Ved fremleje af en andelslejlighed skal der udfærdiges en gyldig fremlejekontrakt som skal godkendes af bestyrelsen.

Kontrakter kan downloades her.

Reglerne for fremleje kan ses her

Interesseforening for beboere i Hostrups Have

På kort sigt er formålet primært at samle de tidligere andelshaveres interesser, og tilbyde samlet juridisk bistand og evt. repræsentation i de spørgsmål der med stor sandsynlighed vil opstå i den kommende tid. 
Beboere der ikke ønsker at være medlemmer vil ikke blive informeret fremadrettet ligesom man ikke vil være omfattet af den juridiske repræsentation. Beboere der ikke er medlemmer opfordres til at opsøge egen juridisk bistand. 
Foreningen har afholdt stiftende generalforsamling, og vedtægterne er vedlagt som bilag her.

Indmeldelse foregår ved betaling af 600kr via kontooverførsel til Arbejdernes Landsbank: • Reg. Nr 5337 • Konto nr. 0241466 HUSK!: Påfør overførslen dit navn og din eksakte adresse fx HH 11, 6.tv. Overførslen gælder somindmeldelse.

Om Hostrups Have

 

Driftskontoret

Hostrups Have 40, porten - 1954 Frederiksberg C

Telefon: 35 35 78 58

Åbn. tider : Man-ons + Fre 9-10, Tor 7:30 - 9:00


Pludselig opstået skade efter kl 16, så ring til 33 33 82 82; CEJ’s hovednummer efter kl. 16, hvor der bliver oplyst, hvordan man stilles om til SSG, der har overtaget vagttelefonen efter Gravesen.