Om Hostrups Have

Et historisk tilbageblik

Rubens set udefraHostrups Have ligger på den grund, hvor det store bomuldsspinderi Rubens Klædefabrik lå. Spinderiet flyttede hertil i 1857 og var aktiv frem til 1927, hvor bygningerne blev revet ned.

Det hele startede d. 20. juni 1935, hvor vor daværende "landsfader" Thorvald Stauning sammen med Borgmester Godskesen, Bygmester Harald Simonsen og Arkitekt Hans Dahlerup Berthelsen nedlagde grundstene til det, der skulle blive en bebyggelse på ca. 60.000 m2 med ca. 680 lejemål og ca. 30 erhvervslejemål.

Byggeriet blev opført på en grund, hvor Bomuldsspinderiet Rubens Fabrikker lå i perioden 1857 til 1927, hvor bygningerne blev revet ned. Rubens fabrikker startede som et bomuldsspinderi, der senere blev udvidet med appreturanstalt, blegeri og farveri. Rubens set indefraOmkring 1890 beskæftiget Rubens Fabrikker ca. 500 mand.

Andelsforeningen Hostrups Have blev til på en stiftende generalforsamling den 22. maj 2007 med en stemmeprocent på 92.

Så ikke alene blev vi Danmarks største andelsboligforening, men blev formodentlig også den andelsboligforening der er stiftet med den største opbakning.

Bygherren Harald Simonsen - også kaldet "Guldharald" var en legendarisk byggematador og rigmand, der bl.a. også stod bag Domus Vista. Efter hans død købte A/S Kjøbenhavns Handelsbank bl.a. Hostrups Have af boet.

Banken ejede ejendommen i en lang årrække, hvor blandt andre mange af bankens ansatte nød godt af ejerskabet. I midten af 80'erne besluttede banken at sælge Hostrups Have til Lægernes Pensionskasse for ca. 110 millioner, svarende til 8 gange årshuslejen. Et initiativ fra en kreds af de daværende lejere - med henblik på, at overtage ejendommen på andelsbasis - bar ikke frugt.

Boligafgiften ville blive alt for høj - i 80\'erne skulle der både betales renter og afdrag på lån.

I december 2006 rygtedes det, at Lægernes Pensionskasse ville afhænde Hostrups Have med den begrundelse, at medlemmerne ville tjene flere penge ved et salg, sammenlignet med et fortsat ejerskab og medfølgende investeringer i Hostrups Have.

Under overskriften "Kronjuveler sat til salg" rejste en kreds af læger en debat i "Ugeskrift for Læger". Men lige meget hjalp det - beslutningen om at sælge blev ikke ændret.

Ved julearrangementet i 2006 gik debatten højt blandt beboerne. Her hørte mange om salgstankerne for første gang. Man troede, at det var en (jule)and, men snart skulle det vise sig, at salgstankerne absolut var reelle. En af lejerne - Jakob Vammen - tog initiativ til at samle en gruppe på 17 ildsjæle, der sammen med advokat Henrik Qwist gik i gang med at forme tankerne og starte forberedelserne til etablering af en andelsboligforening. Der kom ekstra fart i gruppen, da man fandt ud af, at en byggematador fra Farum havde underskrevet en købsaftale, som blev den beboerne skulle forholde sig til.

Ifølge gældende lovgivning, havde vi som lejere, en frist på ti uger til at stifte en andelsboligforening, der kunne købe ejendomme på de samme betingelser og vilkår. Arbejdet bar frugt. Den 22. maj 2007 blev "Kronjuvelerne" overtaget af beboerne for den nette sum af 1.125 millioner kroner.

Skulpturerne i haven

hvilende dameI haven er der to skulpturer. Den ene er af Gunnar Hammerich og hedder Hvilende Kvinde.

Skulpturen er opstillet i 1937 og skænket af boligselskabet og Frederiksberg Kommune.

Den anden skulptur forestiller Poul Reumert som Løjtnant von Buddinge i teaterstykket Genboerne. Skulpturen er udført af Henning Koppel (1918-81), der dog fik størst betydning som designer af bl.a. arbejder i sølv. Han var tilnyttet Georg Jensen og senere Bing og Grøndahl. Det præcise opstillingsår er ukendt, men det menes at være i slutningen af 70'erne eller begyndelsen af 80'erne.

Hvis du kender opstillings året og måske har flere detaljer om skulpturen, så send informationen til faciliteter@hostrupshave.dk. Vi takker på forhånd for hjælpen.

 

Interesseforening for beboere i Hostrups Have

På kort sigt er formålet primært at samle de tidligere andelshaveres interesser, og tilbyde samlet juridisk bistand og evt. repræsentation i de spørgsmål der med stor sandsynlighed vil opstå i den kommende tid. 
Beboere der ikke ønsker at være medlemmer vil ikke blive informeret fremadrettet ligesom man ikke vil være omfattet af den juridiske repræsentation. Beboere der ikke er medlemmer opfordres til at opsøge egen juridisk bistand. 
Foreningen har afholdt stiftende generalforsamling, og vedtægterne er vedlagt som bilag her.

Indmeldelse foregår ved betaling af 600kr via kontooverførsel til Arbejdernes Landsbank: • Reg. Nr 5337 • Konto nr. 0241466 HUSK!: Påfør overførslen dit navn og din eksakte adresse fx HH 11, 6.tv. Overførslen gælder somindmeldelse.

Om Hostrups Have

 

Driftskontoret

Hostrups Have 40, porten - 1954 Frederiksberg C

Telefon: 35 35 78 58

Åbn. tider : Man-ons + Fre 9-10, Tor 7:30 - 9:00


Pludselig opstået skade efter kl 16, så ring til 33 33 82 82; CEJ’s hovednummer efter kl. 16, hvor der bliver oplyst, hvordan man stilles om til SSG, der har overtaget vagttelefonen efter Gravesen.